tytul tlo

Poradnik

Śmierć Bliskiej Osoby zawsze jest doświadczeniem bolesnym. Zazwyczaj następuje w chwili, której się nie spodziewamy, i sprawia, że rodzina czuje się zagubiona – zwłaszcza w obliczu konieczności podjęcia się dopełnienia określonych kwestii formalnych.

Wychodząc naprzeciw takim doświadczeniom – przygotowaliśmy dla Państwa poradnik, jak należy postępować w przypadku zgonu.

Jeśli Bliska Osoba umiera w domu:

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (jeżeli dzwonimy z telefonu komórkowego). Lekarz musi stwierdzić, czy nastąpił zgon. Od lekarza otrzymujemy tzw. kartę zgonu - będzie ona podstawą do wystawienia tzw. aktu zgonu w USC (Urzędzie Stanu Cywilnego). Następnie powiadamiamy wybrany zakład pogrzebowy. Jeśli jest to Zakład Pogrzebowy Requies, to prosimy o telefon pod numer 68 325 52 19. Dyżurujący pracownik przyjmie zlecenie oraz zajmie się resztą spraw związanych z eksportacją ciała.

Jeśli Bliska Osoba umiera w szpitalu:

W szpitalu otrzymujemy kartę zgonu, którą wystawia lekarz pełniący dyżur wtedy, kiedy nastąpiła śmierć. Z kartą zgonu udajemy się do wybranego zakładu pogrzebowego. W przypadku wyboru naszego zakładu pogrzebowego zapraszamy do Zielonej Góry na ul. Krawiecką 2. Pracownicy firmy Requies udzielą Państwu niezwłocznie wszystkich niezbędnych informacji i doradzą dalsze postępowanie.

Jeśli Bliska Osoba umarła w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest działanie osób trzecich:

Najpierw należy wezwać Pogotowie. Po stwierdzeniu zgonu Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś Prokuraturę. Prokuratura podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia okoliczności śmierci danej osoby. Dopiero po wykonaniu ekspertyz mogą Państwo otrzymać od Prokuratury kartę zgonu, wraz z pozwoleniem na odbiór ciała Zmarłego w celu pochówku.

Jeśli Państwo chcą powierzyć zakładowi pogrzebowemu Requies organizację ceremonii żałobnej – zapraszamy do kontaktu z naszym biurem po otrzymaniu karty zgonu. Niezwłocznie dokonamy wstępnej rezerwacji terminu ceremonii.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży pogrzebowej, nasz zakład pogrzebowy w Zielonej Górze jest w stanie zapewnić Państwu kompleksowe uroczystości żałobne dopasowane dokładnie do Państwa oczekiwań, w zależności od życzeń Klienta i dostępnego budżetu.

Dokumenty niezbędne do organizacji uroczystości pogrzebowych

Udając się do zakładu REQUIES prosimy o zabranie następujących dokumentów:

• Karta zgonu wydana przez lekarza

• Dowód osobisty, NIP oraz PESEL osoby zmarłej

• Zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty/emerytury lub legitymacja ZUS osoby zmarłej

• Dowód osobisty, NIP, PESEL osoby załatwiającej formalności.

Prosimy pamiętać, że formalności związane z otrzymaniem aktu zgonu w USC i zasiłku ZUS oraz pozostałe czynności bierze na swoje barki Zakład Pogrzebowy Requies. W Państwa gestii leży tylko i wyłącznie wizyta u księdza w celu ustalenia szczegółów ceremonii żałobnej w kościele.

dokumenty pogrzeb
Zaklad pogrzebowy Requies