tytul tlo

Pogrzeby wojskowe

Pogrzeby wojskowe są uroczystościami, podczas których ogromną rolę odgrywa obecność wojskowej asysty honorowej. Tego typu ceremonie są zarezerwowane dla ostatniego pożegnania najwyższych władz danego państwa, wojskowych czynnych oraz w stanie spoczynku, kombatantów, weteranów wojennych, osób, którym przyznano Order Virtuti Militari oraz Order Krzyża Wojskowego. Pogrzeb z asystą wojskową mogą mieć też osoby, które są zasłużone dla państwa oraz nauki czy kultury.

Pogrzeb wojskowy, ze względu na swój niezwykle uroczysty i doniosły charakter, wymaga troski o jego przygotowanie oraz realizację. W tym celu niezbędna jest ścisła współpraca między zakładem pogrzebowym a instytucjami związanymi z wojskiem, które zapewniają asystę.

Zakład Pogrzebowy Requies, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, jest w stanie zorganizować pogrzeby wojskowe na każdym cmentarzu w Zielonej Górze oraz okolicach.

pogrzeby wojskowe
Zaklad pogrzebowy Requies