tytul tlo

Ekshumacja

Ekshumacja to procedura, która ma na celu wydobycie z grobu doczesnych szczątków osoby zmarłej. Zazwyczaj wykonuje się ją z zamiarem przeniesienia osoby zmarłej do innego grobu lub na inny cmentarz. Może też zostać przeprowadzona na wniosek prokuratury lub sądu, w celu wykonania badań związanych np. z wyjaśnieniem przyczyn śmierci danej osoby. Zgodę na jej przeprowadzenie wydaje każdorazowo państwowy inspektor sanitarny, właściwy miejscu, w którym ekshumacja będzie wykonywana.

Ekshumacja możliwa jest do przeprowadzenia między 16 października a 15 kwietnia. Jedynie w przypadku nadzwyczajnych okoliczności ramy czasowe mogą ulec zmianie.

Zakład pogrzebowy Requies w Zielonej Górze, poza świadczeniem kompleksowych usług związanych przygotowaniem uroczystości pogrzebowych, ma w swojej ofercie także usługę ekshumacji. To efekt naszego wieloletniego doświadczenia oraz wiedzy i umiejętności naszych pracowników.

ekshumacje
Zaklad pogrzebowy Requies

Przeprowadzamy ekshumacje

Jesteśmy do dyspozycji w zakresie przeprowadzania samej ekshumacji, jak i organizacji powtórnego pochówku. Jeśli chcą uzyskać Państwo więcej informacji bądź zlecić nam wykonanie tej usługi prosimy o kontakt. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz rozwiać wszelkie wątpliwości.